Kuzunun boynunda g�rtlakla et aras�nda kuzunun emdi�i s�tlerin birikmesinden olu�an �zel bir ettir. Asla ya�l� de�ildir. Piyasada sat�lan ya�l� ��zler uykuluk de�ildir. Onlar ba��rsak civar�nda olu�an ya� bezeleridir.

A�z�n�za lay�k Kaymakl� Bulgur pilav�..! (Kavurma, Kaymak, Trabzon Tereya��, Domates, biber ve et suyunda �slanm�� bulgur mangal �zerinde yan�n�zda pi�iyor.

Markal� Sucuklara Fark atar bu lezzet..!!!!

Sadrazam Mahmut'un �zel Form�l�nden....

 

Copyright © 2003 Sadrazam Mahmut. Inc. Tüm haklar� sakl�d�r. All rights reserved.